Nedan förtecknas förlagets totala backlist i alfabetisk ordning.
Klicka på ett omslag för en ingående presentation av respektive bok
(endast rödmarkerade titlar tills vidare).

 • Lars Gustaf Andersson
  Änglarnas barn
  En studie i Pier Paolo Pasolinis filmer
  1992, 204 sidor
  ISBN 978-91-86980-09-2
 • Ulrika Andersson
  Hans (ord) eller hennes?
  En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp
  2004, 290 sidor
  ISBN 978-91-86980-31-3
 • Åsa Andersson
  Power and Social Ontology
  2007, 188 sidor
  ISBN 978-91-86980-39-9
 • Reza Banakar
  Rättens dilemma
  Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle
  1994, 351 sidor
  Scandinavian Studies in the Sociology of Law III
  ISBN 978-91-86980-15-3
 • Leila Brännström
  Förrättsligande
  En studie av rättens risker och möjligheter med fokus på patientens ställning
  2009, 350 sidor
  ISBN 978-91-86980-48-1
 • Bo Carlsson & Åke Isacsson
  Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning
  En studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
  1989, 317 sidor
  Scandinavian Studies in the Sociology of Law II
  ISBN 978-91-85645-01-5
 • Ulf Drugge
  Krisbiografier
  Utfattiga och mindre fattiga förr
  2007, 245 sidor, ill.
  ISBN 978-91-86980-37-5
 • Lars Ericsson
  Ett surt regn kommer att falla
  Naturen, myndigheterna och allmänheten
  1985, 252 sidor
  Scandinavian Studies in the Sociology of Law I
  ISBN 978-91-86980-00-9 SLUTSÅLD
 • Kerstin Gynnerstedt & Barbro Blomberg
  Medborgarskap i brytningstid
  Funktionshinder, makt och nätverk
  2004, 119 sidor
  ISBN 978-91-86980-33-7
 • Lena Halldenius
  Liberty Revisited
  A Historical and Systematic Account of an Egalitarian Conception of Liberty and Legitimacy
  2001, 304 sidor
  ISBN 978-91-86980-25-2
 • Lena Halldenius
  Liberalism
  2011, 176 sidor
  ISBN 978-91-86980-57-3
 • Anders Hansson
  En teori om tolerans
  2008, 162 sidor
  ISBN 978-91-86980-38-2
 • Antoinette Hetzler
  Delaktighet under hot
  Den nya förvaltningen
  2009, 135 sidor
  ISBN 978-91-86980-46-7
 • Antoinette Hetzler & Kjell E. Eriksson
  Arbete och sjukdom
  Sjukfrånvaromönster i Lund och Helsingborg
  1987, 90 sidor
  ISBN 978-91-86980-02-3
 • Suzanne Jacobsson, Göran Levin, Aage Radmann & Jan Thavenius (red)
  Olé!
  En bok om lärarutbildning och lite annat. Till Olle Holmberg
  2006, 207 sidor
  ISBN 978-91-86980-36-8
 • Christina Johansson
  Välkomna till Sverige?
  Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft
  2005, 242 sidor
  ISBN 978-91-86980-34-4
 • Kutte Jönsson
  Det förbjudna mödraskapet
  En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap
  2003, 243 sidor
  ISBN 978-91-86980-29-0
 • Eva Karsten
  Mission i Amazonas
  Möten mellan västerländsk och indiansk världssyn under 500 år
  2000, 133 sidor
  ISBN 978-91-86980-24-5
 • Ingela Kolfjord
  Kvinnors drogbruk och lagbrott
  Positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag
  2003, 281 sidor
  ISBN 978-91-86980-28-3
 • Ingela Kolfjord & Lena Widding Hedin (red)
  Hälsans sociala villkor
  2003, 216 sidor
  ISBN 978-91-86980-30-6
 • Ingela Kåhl (nu Kolfjord)
  Hasselapedagogiken
  Förändring eller anpassning?
  1989, 88 sidor
  ISBN 978-91-86980-04-7
 • Ingela Kåhl (nu Kolfjord)
  Socialarbetarkåren - den lindansande professionen
  1995, 208 sidor
  ISBN 978-91-86980-16-0
 • Ingela Kolfjord
  Konflikthantering i skolan
  Kamratmedling framför nolltolerans
  2009, 123 sidor
  ISBN 978-91-86980-47-4
 • Joachim Lentz & Lars Wadsö (red)
  Inte vår sak?
  Om etik och moral i ingenjörskonsten
  1987, 135 sidor
  ISBN 978-91-86980-01-6
 • Vesa Leppänen & Ann-Mari Sellerberg
  Normer om att vara trevlig och säljande
  En undersökning om livsmedelsbutiken, bensinstationen och elektronikbutiken
  2010 | 101 sidor
  ISBN 978-91-86980-52-8
 • Vesa Leppänen & Ann-Mari Sellerberg
  Styrning av butiksarbete
  En undersökning om livsmedelsbutiken, bensinstationen och elektronikbutiken
  2010, 102 sidor
  ISBN 978-91-86980-53-5
 • Linde Lindkvist
  Shrines and Souls
  The Reinvention of Religious Liberty and the Genesis of the Universal Declaration of Human Rights
  2014, 251 sidor
  ISBN 978-91-86980-64-1
 • Tobias Linné
  Skogens framtid
  En sociologisk undersökning av skogsägares uppfattningar
  2011, 222 sidor
  ISBN 978-91-86980-55-9
 • Björn Martinson
  Hilding Rosenbergs apokalyps
  Studier i Johannes Uppenbarelse - ett musikverk i stridsrustning
  1999, 392 sid
  ISBN 978-91-86980-50-4 PRINT-ON-DEMAND
 • Diana Mulinari
  Motherwork and Politics in Revolutionary Nicaragua
  Huellas de Dolor y Esperanza
  1995, 207 sidor
  ISBN 978-91-86980-18-4
 • Cecilia Olsson
  Dansföreställningar
  Dansestetiska problem i historisk belysning, speglade i två dansverk
  1993, 353 sidor
  ISBN 978-91-86980-12-2
 • Enrique Pérez Arias
  Ett helt liv, men ändå inte riktigt!
  En chilensk politisk flyktings historia
  2010, 327 sidor
  ISBN 978-91-86980-54-2
 • Jan Petersson
  Prioriteringar och processer inom socialtjänsten
  En undersökning i åtta kommuner
  2006, 244 sidor
  ISBN 978-91-86980-35-1
 • Abby Peterson & Malin Åkerström (red)
  Den sorterande ordningsmakten
  Studier av etnicitet och polisiär kontroll
  2013, 274 sidor
  ISBN 978-91-86980-60-3
 • Hanna Pettersson
  Frihet från underordning
  En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda
  2012, 343 sidor
  ISBN 978-91-86980-59-7
 • Anna Rypi & Veronika Burcar
  Medlingens moral, emotioner och mångfald
  2012, 136 sidor
  ISBN 978-91-86980-58-0
 • Ann-Mari Sellerberg
  Efter stormen
  En sociologisk undersökning av skogsägarfamiljer
  2011, 172 sidor
  ISBN 978-91-86980-56-6
 • Carina Sjöholm
  Landskronapågens äventyr
  Idé möter verklighet i ungdomsprojekt
  1988, 142 sidor
  ISBN 978-91-86980-03-0
 • Carina Sjöholm
  "Hellre lite dum än snobbig"
  En etnologisk studie av en satsning på arbetsplatsbibliotek
  1992, 140 sidor
  ISBN 978-91-86980-10-8 SLUTSÅLD
 • Bengt Sjöström
  Den galna vården
  Svensk psykiatri 1960-2000
  2000, 203 sidor
  ISBN 978-91-86980-23-8
 • Bengt Sjöström
  Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser
  2004, 119 sidor
  ISBN 978-91-86980-32-0
 • Bengt Sjöström
  Mot ett existentialistiskt perspektiv på omvårdnad
  2008, 94 sidor
  ISBN 978-91-86980-42-9
 • Bengt Sjöström
  Panik i psykiatrin: Exemplet rättspsykiatri
  2009, 130 sidor
  ISBN 978-91-86980-45-0
 • Bengt Sjöström
  Psykiatri i kris inför 2010–talet
  Några essäer med fokus på ungdomar i behov av psykiatrisk hjälp
  2010, 153 sidor
  ISBN 978-91-86980-51-1
 • Per Stjernquist
  Skogen och brukarna
  Skogens behandling i enskilt jordbruk
  1997, 76 sidor
  ISBN 978-91-86980-22-1
 • Wanna Svedberg
  Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt
  En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden
  2013, 514 sidor
  ISBN 978-91-86980-61-0
 • Emma Tornborg
  What Literature Can Make Us See
  Poetry, Intermediality and Mental Imagery
  2014 160 sidor
  ISBN 978-91-86980-61-0
 • Cathrin Wasshede
  Passionerad politik
  Om motstånd mot heteronormativ könsmakt
  2010, 350 sidor
  ISBN 978-91-86980-44-3
 • Malin Åkerström (red)
  Medier, brott och den aktiva publiken:
  En antologi om brottsrapportering och kreativ medieanvändning
  2008, 94 sidor
  ISBN 978-91-86980-43-6

eXTReMe Tracker


Bokbox Förlag, Södra Förstadsgatan 88B, 214 20 Malmö
bokbox@infografen.com
Tel 0705 231 631